آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
1396/11/23 07:12

فرآیند تولید قالب تزریق پلاستیک ظروف IML

(In mold labeling) به معنای لیبل گذاری درون قالب (همزمان با تولید ظرف) می باشد. در ظروف تولید شده با این روش، لیبل بخشی جدا ناپذیر از بدنه ظرف می شود. این روش جدید برچسب زنی، جایگزین جدیدتر و برتری برای چاپ مستقیم روی ظروف و یا روش های قدیمی انواع برچسب زدن می باشد.
در فرآیند تولید ظروف به روش IML، ابتدا لیبل تولید شده با مواد پلیمری مشابه با مواد ظرف به داخل قالب منتقل شده و سپس فرآیند تزریق مواد پلاستیکی صورت می گیرد. با تزریق مواد مذاب پلاستیکی به داخل قالب، لیبل و ظرف پلاستیکی با یکدیگر یکپارچه می شوند، به نحوی که دیگر به هیچ وجه نمی‌توان لیبل را از بدنه ظرف جدا کرد.

فرآیند تولید ظروف به روش IML:
 لیبل درخواستی مشتری، توسط تأمین کننده لیبل طراحی، چاپ و دایکات می شود.
 لیبل های چاپ خورده و آماده توسط ربات به وسیله مکش یا خلاء برداشته و به درون قالب برده می شود.
 لیبل با نیروی الکتریسیته ساکن روی دیواره قالب تثبیت می شود.
 مواد پلاستیکی مذاب به داخل قالب تزریق می شود و لیبل بخشی از بدنه می گردد.
 همزمان قطعه لیبل گذاری شده از قالب توسط ربات جدا شده و لیبل بعدی در قالب قرار می گیرد و این فرآیند تکرار می شود.
منبع: سایت پولاد پویش

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :